Eräuutiset ja lupa-alueiden tiedot löydät Eräluvat.fi-sivustolta. Lue lisää

Käyttöehdot

Palvelun kuvaus

Metsähallituksen eräpalveluiden tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Eräluvat.fi- verkkopalvelu (myöhemmin: "Palvelu") koostuu tietoa sisältävistä sivuista sekä verkkokaupasta. Verkkokauppa koostuu lupaliittymästä.

Tiettyjen erälupien Palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä Metsähallituksen erälupien Palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Niissä sivuston palveluissa joihin rekisteröidytään on lisäksi erillisiä, tuotekohtaisia ehtoja kuten lupatuotteiden ehdot, ja peruutusehdot, joihin Palvelun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa ja hyväksyy näitä palveluja käyttäessään ja tuotteita tilatessaan itseään sitovaksi. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Metsähallituksen eräluvat www-palvelua lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Käyttöoikeus Palvelussa julkaistavaan aineistoon

Metsähallituksen erälupiin liittyvää Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Metsähallituksen lupaa. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Metsähallitukselle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Metsähallituksen Palvelu kaikkine osineen on suojattu tekijänoikeudella tekijänoikeuslakien mukaisesti

 
Palvelun käyttörajoitus

Alle 18-vuotiailla tai muulla vajaavaltaisella Käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä tilauksia, sopimuksia tai muita oikeustoimia Metsähallituksen eräluvat Palvelussa.

 
Rekisteröityminen

Käyttäjä antaa voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja määrittelee salasanan verkkokaupassa luvan ostamisen yhteydessä. Käyttäjä voi käyttää samoja tunnuksia jatkossa. Käyttäjä vastaa itse siitä, että salasana pysyy vain hänen omassa tiedossaan. Käyttäjä vastaa kaikesta sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä voi lupapuolella muuttaa itse tietojaan tai hänen tulee ilmoittaa muuttuneet tietonsa Metsähallitukselle osoitteeseen: eraluvat@metsa.fi.

 
Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely on selostettu myöhemmin tässä Rekisteriselosteessa.

 

Tietoturva maksuliikenteessä

Pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja ei tallenneta missään vaiheessa Metsähallituksen palvelimelle, vaan maksaminen ja maksutapahtumaan liittyvien tietojen välittyminen tapahtuu pankin tai Luottokunnan SSL-salatun käyttöliittymän kautta.

 

Palvelun tuottaminen ja ylläpitäminen

Metsähallituksella on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, toimituksellista sisältöä, palveluaikoja sekä muita palvelun osia. Metsähallitus pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu. Metsähallitus vastaa Palvelun tietosisällöstä.

Metsähallituksen eräluvat Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille hyväksyt myös, että sivut eivät ole Metsähallituksen hallinnassa. Metsähallitus ei vastaa Palvelunsa kautta saavutettavien muiden palvelujen toimittajien sivustojen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Metsähallitus ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Metsähallitus ei vastaa järjestelmän ylikuormittumisesta johtuneista toimintahäiriöistä. Metsähallituksella on milloin tahansa oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

 

Vahingonkorvausvelvollisuus

Metsähallitus ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

 
Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

 

Evästeiden käyttö

Eräluvat.fi-verkkopalvelussa käytetään evästeitä, joista osa liittyy verkkopalvelun toiminnallisuuksiin ja osa verkkopalvelun käytön mittaamiseen ja tilastointiin. Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet.Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Julkaisujärjestelmä käyttää istunnon ylläpitoon evästettä. Verkkopalvelun käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Palvelun käytöstä kerätään seuraavat tilastolliset tiedot: kokonaiskävijä- ja sivunkatselumäärät, istuntojen määrät ja keskimääräiset kestot, palaako kävijä sivuille vai tuleeko hän sivuille ensimmäistä kertaa, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut, käytetyimmät hakusanat, suosituimmat sivut, käytetyt päätelaitteet, selainversiot ja yleisimmät palveluntarjoajat. Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa. Käytön seuranta perustuu Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään Google Universal Analytics (lisätietoja support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&topic=2790009) ja Google Tag Manager -ohjelmistojen evästeitä. Lisäksi etusivun eri osioiden käyttöä (klikkausten ja sivun rullauksen määrä) seurataan CrazyEgg -ohjelmistolla ja sen evästeellä (lisätietoja: support.crazyegg.com/cookies/). Kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa. Käytön mittaamiseen käytetään Google Tag Managerin JavaScript-koodia.

Verkkopalveluun on upotettu näkymiä kolmannen osapuolen verkkopalveluista, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

Facebook-upotukset Facebook-sivujen näyttämiseksi. Lisätietoja: https://www.facebook.com/about/privacy/
Youtube-upotukset videoiden näyttämiseksi. Lisätietoja: http://www.google.si/policies/technologies/cookies/
AddThis-toiminto verkkosivun jakamiseksi sosiaaliseen mediaan. Lisätietoja: http://www.addthis.com/privacy#.UbcaUqzDCZc
Retkikartta.fi-upotukset eräkohteiden karttatiedon näyttämiseksi. Lisätietoja: http://www.retkikartta.fi/termsofuse/terms_of_use_fi.pdf

 

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. Metsähallituksella on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ilmoittamalla uusista käyttöehdoista www.eräluvat.fi -palvelussa. Uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden www-palvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Näiden käyttöehtojen päivityksellä ei ole vaikutusta ennen päivitystä verkkokaupassa tehtyjen sopimusten ehtoihin, joihin sovelletaan sopimuksentekohetkellä voimassa olleita ehtoja.

 

Sopimuksen päättäminen

Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa sopimuksen. Käyttäjä irtisanoo sopimuksen pyytämällä Metsähallitusta poistamaan yhteystietonsa. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei vapauta käyttäjää niiden Palveluiden tai suoritusten maksuista, joita koskeviin velvoitteisiin käyttäjä on sitoutunut ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Metsähallituksella on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Metsähallitus ilmoittaa lopettamisesta etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Ladataan

Tilauksen oikeellisuus tarkistetaan verkkokaupassa, odota hetki.