Joko tunnet Eräetiketin? Lue lisää

Käyttöehdot

Näitä ehtoja on päivitetty viimeksi 8.5.2023.

Palvelun kuvaus

Näitä ehtoja sovelletaan Metsähallituksen tuottaman ja ylläpitämän Eräluvat.fi-verkkopalvelun käyttämiseen. Eräluvat.fi-verkkopalvelu (myöhemmin "Palvelu") koostuu eränkäyntiin liittyvää tietoa sisältävistä sivuista sekä verkkokaupasta ja mobiilisovelluksesta. Palvelusta voi hankkia esimerkiksi Metsähallituksen kalastus-, metsästys- ja maastoliikennelupia sekä maksaa valtion kalastonhoitomaksun. Itse Palvelun käyttäminen on maksutonta.

Käyttämällä Palvelua käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin sekä tietosuojaselosteeseen ja sitoutuu noudattamaan niitä. Lisäksi Palvelussa on erillisiä, tuotekohtaisia ehtoja, kuten lupatuotteiden ehdot sekä hankinta- ja peruutusehdot, joihin Palvelun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa ja jotka hän hyväksyy itseään sitoviksi tuotteita tilatessaan. Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttöoikeus palvelussa julkaistavaan aineistoon

Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Metsähallituksen kirjallista lupaa. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Metsähallitukselle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Palvelu kaikkine osineen on suojattu tekijänoikeudella tekijänoikeuslakien mukaisesti.

Palvelun käyttörajoitus

Alle 13-vuotiaalla tai muulla vajaavaltaisella käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä tilauksia tai sopimuksia ilman huoltajan suostumusta Palvelussa.

Rekisteröityminen

Käyttäjä antaa voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja määrittelee salasanan tuotteen tilaamisen yhteydessä. Käyttäjä voi käyttää samoja tunnuksia myös jatkossa. Käyttäjä vastaa kaikesta sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä ja huolehtii itse siitä, että salasana pysyy vain hänen omassa tiedossaan. Käyttäjä voi muuttaa itse Palvelussa olevia asiakastietojaan asiakastilinsä kautta tai olemalla yhteydessä Erälupien asiakaspalveluun: puh. 020 69 2424, eraluvat@metsa.fi.

Henkilötietojen käsittely

Käyttäjien henkilötietojen käsittely on kuvattu tietosuojaselosteessa: verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/tietosuojaseloste

Evästeiden käyttö

Palvelun evästeistä on kerrottu tietosuojaselosteessa: verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/tietosuojaseloste

Tietoturva maksuliikenteessä

Pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja ei tallenneta missään vaiheessa Metsähallituksen palvelimelle, vaan maksaminen ja maksutapahtumaan liittyvien tietojen välittyminen tapahtuu maksunvälittäjän (Nets/Paytrail) käyttöliittymän kautta.

Palvelun tuottaminen ja ylläpitäminen

Metsähallituksella on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, toimituksellista sisältöä, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Metsähallitus pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille hyväksyt, että sivut eivät ole Metsähallituksen hallinnassa. Metsähallitus ei vastaa Palvelunsa kautta saavutettavien muiden palvelujen toimittajien sivustojen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Metsähallitus ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Metsähallitus ei vastaa järjestelmän ylikuormittumisesta johtuneista toimintahäiriöistä. Metsähallituksella on milloin tahansa oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Metsähallitus ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Käyttöehdot tulevat voimaan ehtojen alussa ilmoitetusta päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. Metsähallituksella on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla uusista käyttöehdoista Palvelussa.

Näiden käyttöehtojen päivityksellä ei ole vaikutusta ennen päivitystä tehtyjen tilausten ehtoihin. Näihin tilauksiin sovelletaan sopimuksentekohetkellä voimassa olleita ehtoja.

Sopimuksen päättäminen

Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa sopimuksen. Käyttäjä irtisanoo sopimuksen pyytämällä Metsähallitusta poistamaan asiakastietonsa. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei vapauta käyttäjää maksuista, joihin käyttäjä on sitoutunut ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Metsähallituksella on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Metsähallitus ilmoittaa lopettamisesta etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Ladataan

Tilauksen oikeellisuus tarkistetaan verkkokaupassa, odota hetki.